Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΠΡΕΠΕΣ ΜΕΙΔΙΑΜΑ!


 

«Το γέλιο είναι ήλιος, που διώχνει τον Χειμώνα,

από το πρόσωπο του ανθρώπου»!!

Πιττακός ο Μυτιληναίος