Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

«Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» (Α' Κορ.1,17)!!!«Ο Λόγος ο του Σταυρού», δηλαδή, το φλογερό κήρυγμα του Σταυρού είναι:

          -Λόγος ταπεινοφροσύνης, διότι επί του Σταυρού έκπληκτοι ατενίζομε τον Αναμάρτητο Κύριο μας να πάσχη!!! Εξ αιτίας αυτού, όταν ομιλούμε περί του Μυστηρίου του Τιμίου Σταυρού, ουσιαστικώς αναφερόμεθα εις την Άκρα Ταπείνωσι του Θεανθρώπου!!! 
         -Λόγος Απείρου Αγάπης του Τρισυποστάτου Θεού προς το εκπεσόν πλάσμα Του τον άνθρωπο, αλλά και προς ολόκληρη την Δημιουργία την ορατή και την αόρατη!! Τούτο διότι, όλα τα δημιουργήματα απήλαυσαν τα αγαθά που απέρρευσαν από τον Τίμιο Σταυρό, τουτέστιν: Οι επουράνιες δυνάμεις, την ατρεψία προς κάθε τι αντίθετο προς το Θείο Θέλημα!! Οι άνθρωποι, την υιοθεσία, την Θέωσι, την επαναφορά εις το αρχέτυπο κάλλος του Αδάμ προ της πτώσεώς του, και αναφαίρετο κληρονομικό δικαίωμα, ως υιοί της Βασιλείας του Θεού!! Και η άλογη κτίσι, την συμφιλίωσι με τον αποκατασταθέντα άνθρωπο, που ακολουθεί πιστά εις τα ίχνη του Κυρίου μας!!
          -Λόγος παρηγορίας, διότι ο Κύριός μας Ανελθών εις τους Ουρανούς δεν μας άφησε ορφανούς!! Αλλά δι’ Αυτού, ο Επουράνιος Πατήρ, έπεμψε το Άγιόν Του Πνεύμα, που είναι Παράκλητος και Παρηγορητής και «πάντα συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας»!!!
-Λόγος Οικτιρμών και Φιλανθρωπίας, διότι σύμφωνα με τα Αιώνια Λόγια του Χριστού μας, από δούλοι της αμαρτίας, όταν Τον πλησιάσουμε και Του δωθούμε, καθιστάμεθα ελεύθεροι, φίλοι και τέκνα Του αγαπητά, προς χάριν των οποίων παρέδωσε τον Εαυτόν Του εις τον φρικτόν Σταυρικόν θάνατον!!!
-Λόγος καταλλαγής και αφέσεως των αμαρτιών μας, διότι δια του Σταυρού συγχωρούνται οι αμαρτίες μας και σχίζεται το χρεώγραφο των αμαρτιών μας, όταν μετανοούμε ειλικρινά!!!
-Λόγος που ένωσε τον Ουρανό με την Γη, διότι μόνο ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί την γέφυρα και την κλίμακα που ανεβάζει τους γηγενείς εις τους Ουρανούς.
-Λόγος Πατρικής και συγχρόνως Μητρικής αγάπης, διότι ο φοβερός Σταυρός, συμβολικώς, εκτείνεται εις τα τέσσερα σημεία του Ορίζοντα και ως εκ τούτου, ονομάζεται από τους Μεγάλους Πατέρας μας, «Τετραπέρατος», και επομένως, ο Κύριος μας που εκαρφώθηκε εκούσια επάνω του, έχει ανοικτή την Αγκαλιά και περιπτύσσεται τους πάντας και τα πάντα!!!
-Λόγος που μας καλεί να προσκυνήσουμε το Τίμιο Ξύλο, επειδή σύμφωνα με τον προφητικό λόγο, ο Ζωοποιός Σταυρός αποτελεί το υποπόδιο του Θεανθρώπου και συγχρόνως, τον Δοξασμένο Θρόνο της Θυσίας Του!!!
-Λόγος Θριάμβου και Νίκης, εναντίον πάντων των ορατών και αοράτων εχθρών, διότι όταν ο Χριστός μας ανέβηκε με την Θέλησι Του εις Αυτόν, συνέτριψε το κράτος του διαβόλου και της αμαρτίας!!!
Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, είναι Λόγος Ζωής και Αναστάσεως, διότι ο Κύριός μας διά του θανάτου Του, ενίκησε και επάτησε τον θάνατο και αναστήθηκε από τους νεκρούς, Καταλύων ταυτοχρόνως το κράτος του Άδου και της αμαρτίας, και συνανέστησε και συνανιστά  μαζί Του, όλους εκείνους οι οποίοι επίστευσαν και πιστεύουν εις Αυτόν και το αποδεικνύουν έμπρακτα!!!

Άρα, ο Τίμιος Σταυρός κατ’ αλήθειαν, αποτελεί Δύναμιν Θεού και Καύχημα της Εκκλησίας!!!

Ευχόμεθα, να αντιληφθούμε σωστά και να βιώσωμε ενσυνείδητα όλοι μας το Σταυροαναστάσιμο κήρυγμα της Εκκλησίας μας, διότι χωρίς Σταυρόν, Ανάστασις δεν υπάρχει!!!  


  «ΔΡΟΜΟΚΗΡΥΞ»