Σάββατο 18 Απριλίου 2020

«ΣΥΝΕΤΑΦΗΜΕΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ» (Ρωμ. ΣΤ’,4’)!!!Της ταφής προϋποτίθεται θάνατος...
          Εν προκειμένω, αυτό σημαίνει ότι, αφού «συνετάφημεν διά του βαπτίσματος» με τον Χριστόν, άρα, προηγουμένως, «συνεσταυρώθημεν» μαζί Του!!!
          Συσταύρωσι, όμως, με τον Κύριόν μας, συμβαίνει μόνον εις την περίπτωσι, που κάποιος από εμάς αποφασίζει να σηκώση τον σταυρό του και να Τον ακολουθήση!!
          Ασφαλώς, βέβαια, ακολουθούντες τον Θεάνθρωπον, ανεβαίνουμε εις τον Γολγοθά και σταυρούμεθα!!
          Γολγοθάς διά τον καθένα μας, είναι η σταθερή απόφασι να υποτάξουμε τα θελήματα και τα πάθη του κακού εαυτού μας, εις το Άπειρο Θέλημα του Θεού, και Σταυρός προσωπικός μας είναι, αυτή την απόφασι να την κάνουμε πράξι, όση προσπάθεια και αν χρειάζεται, όσος κόπος και αν απαιτείται και σε όσες θυσίες και αν υποβληθούμε!!
          Τότε, όντως, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας που υπάρχει μέσα μας και συγχρόνως θάπτεται, αλλά αμέσως μετά έρχεται η Ανάστασι!!
          Εις αυτή την ζωή, την Ανάστασι την βιώνουμε, ως ένωσί μας με τον Χριστό μας, μέσω των ι.Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και κατ’ εξοχήν, με την συμμετοχή μας εις το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας!! Εις την άλλη Ζωή, με την κληρονομία της Βασιλείας του Θεού και των απείρων αγαθών Της, εις τους αιώνας των αιώνων!!!     

«ΔΡΟΜΟΚΗΡΥΞ»