Σάββατο 11 Μαΐου 2024

Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΤΩΣΙΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ.


 

Είπε ο αββάς Μεγέθιος:

«Στην αρχή συναντιόμασθαν και συζητούσαμε γιά την ωφέλεια μας, οικοδομώντας ο ένας τον άλλο! Γινόμασταν παρέες-παρέες που ανέβαιναν στον Ουρανό! Τώρα, όμως, μαζευόμασθε και, μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου, πέφτουμε χαμηλά…»!!

Γεροντικόν του Σινά