Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΔΑΧΗ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ!!

1. Νομίζω ότι, όταν o διάβολος είδε την προπτωτκή δόξα του Αδάμ να λάμπει εξ ίσου στο πρόσωπο του Μωϋσή, θα πληγώθηκε πολύ, βλέποντας σ’ αυτό την απόδειξη γιά την κατάργηση της βασιλείας του. Γιατί, μου φαίνεται ότι το λαμπρό πρόσωπο του Μωϋσή ήταν τύπος και υπόδειγμα του πρώτου ανθρώπου, που έπλασε ο Θεός. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα, τη φορούν από τώρα οι αληθινοί Χριστιανοί. Οπότε καταργείται μέσα τους ο θάνατος, δηλαδή, τα πάθη ατιμίας, επειδή καθίστανται ανενέργητα, καθώς οι ψυχές τους φωτίζονται από τη λαμπρότητα του Αγίου Πνεύματος με αίσθηση και πληρότητα. Κατά δε την αvάσταση θα καταργηθή τελείως ο θάνατος!!!

2. Ο διάβολος, εξαπάτησε τον Αδάμ με τη γυναίκα, δηλαδή, με κάτι όμοιό του, και του αφαίρεσε τη λαμπρότητα με την οποία τον είχε ντύσει ο Θεός. Και έτσι ευρέθηκε γυμνός και είδε την ασχημοσύνη του, την οποία προτύτερα δεν έβλεπε, επειδή είχε τον καθαρό νου να εντρυφά στα Ουράνια κάλλη! Γιατί μετά την παράβαση, τα νοήματά του έγιναν γήϊνα και χαμηλά... Γι’ αύτό και του κλείσθηκε ο Παράδεισος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε κάθε ψυχή. Δηλαδή, γύρω από την καρδιά απλώνεται το κάλυμμα του σκότους - το κοσμικό πνεύμα - που δεν αφήνει ούτε το νου να πλησιάσει το Θεό, ούτε την ψυχή να προσευχηθή ή να πιστέψει ή να αγαπήσει τον Κύριο, όπως πρέπει. Έτσι η πείρα μάς δίδαξε ότι, όπου υπάρχει επίμονη προσευχή, εκεί υπάρχει και ορμητική επίθεση των οργάνων του σκότους. 

 

3. Ραβδί παιδαγωγικό, είναι ο «άρχοντας» του κόσμου τούτου, σε εκείνους που είναι πνευματικά νήπια. Σ’ αυτούς, προξενεί μεγάλη δόξα και περισσότερη τιμή, με τις θλίψεις και τους πειρασμούς... Από αυτά, δηλαδή, αποκτούν αυτοί και την τελειότητα. Στον εαυτό του όμως ετοιμάζει περισσότερη και σκληρότερη κόλαση. Μέσω του διαβόλου οικονομείται ένα πολύ μεγάλο Θείο σχέδιο, και όπως είπε κάποιος, το κακό συνεργεί στο αγαθό, με όχι βέβαια καλή προαίρεση. «Σε αυτούς που αγαπούν το Θεό, όλα συνεργούν στο αγαθό», λέει και ο Απόστολος! 

 

4. Επειδή και ο διάβολος είναι δούλος και κτίσμα του Θεού, δεν πειράζει κατά την κρίση του, ούτε επιφέρει θλίψεις όσο θέλει, αλλά όσο του επιτρέψει ο Θεός. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τις δυνάμεις του καθένα μας και ανάλογα παραχωρεί τη δοκιμασία. Τούτο μας βεβαιώνει και ο Απόστολος, λέγοντας: «Ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις Του και δεν θα αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό, που να ξεπερνάει τις δυνάμεις σας, αλλά, όταν έλθη ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον υπομείνετε»!!

 

Μελέτημα 10ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.