Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

«Η ΑΓΑΠΗ… ΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΑ ΕΑΥΤΗΣ…» (Α’Κορινθ. ΙΓ’4-5’)!!!


 

«Μην απαιτήσης αγάπη από τον πλησίον, γιατί αυτός που απαιτεί, ταράζεται, αν δεν του δώσουν. Αλλά δείξε εσύ μάλλον την αγάπη σου στον πλησίον και ανάπαυσέ τον και έτσι θα τον φέρεις στο σημείο να σε αγαπήσει»!!

 Αββάς Δωρόθεος (6ος αιώνας)