Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ.


 «Το βασικό και ουσιαστικό καθήκον του κάθε Ηγέτη, και ιδιαίτερα του Πνευματικού, είναι, σε κάθε περίπτωση να παραθεωρεί και να παραμερίζει το δικό του συμφέρον, προς χάριν του συμφέροντος των άλλων»!!!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (328-390 μ.Χ.).


Εάν αυτή την μεγάλη αλήθεια την συνειδητοποιούσαν όλοι οι Ηγέτες, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο ταλαίπωρος κόσμος μας…
Όντως, εάν πρώτοι αυτοί εφάρμοζαν την συγκλονιστική συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, «μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.» (Α Κορ. 10:24), τότε, η παρούσα γήϊνη πραγματικότητα θα ήταν προθάλαμος και πρόγευση του Παραδείσου!!