Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ!!


 

«Τον αθλητή τον αναδεικνύει το στάδιο!

Tον Κυβερνήτη ο χειμώνας!

Tον Στρατηγό η μάχη!

Tον μεγαλόψυχο η συμφορά!

Και τον Χριστιανό ο πειρασμός!»!!

Μέγας Βασίλειος