Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΜΕ…» (Ψαλμ.ΡΜΒ’10’)!!!

 

Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πὼς θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη γι᾿ αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο «εν Αγίω Πνεύματι»!

Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σ᾿ αυτές δείχνει τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα γιά το νου μας. Με τον φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα γήϊνα πράγματα, κι αυτά μερικώς. Ενώ ο Θεός και όλα τα Ουράνια αποκαλύπτονται μόνο στους ταπεινόφρονες!

Μερικοί μοχθούν σ᾿ όλη τους τη ζωή γιὰ να μάθουν τί υπάρχει στον ήλιο ή στη σελήνη ή κάτι παρόμοιο, αλλ᾿ αυτά δεν ωφελούν την ψυχή. Αν όμως προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε τί υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, τότε θα βλέπαμε (γιά παράδειγμα) στην ψυχή του αμαρτωλού, σκοτάδι και κόλαση. Και είναι ωφέλιμο να το ξέρουμε, γιατί θα είμασθε αιώνια είτε στη Βασιλεία είτε στην κόλαση.

Ο Κύριος έστειλε στους ανθρώπους το Άγιο Πνεύμα και όσοι το έλαβαν, αισθάνονται τον Παράδεισο μέσα τους.

Ίσως πεις: «Γιατί λοιπόν δεν έχω και εγώ μία τέτοια Χάρη;»  Επειδή εσύ δεν παραδόθηκες στο Θέλημα του Θεού, αλλά ζεις σύμφωνα με το δικό σου θέλημα.

Παρατηρήστε εκείνον που αγαπάει το θέλημά του:

Δεν έχει ποτέ ειρήνη στη ψυχή του και δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Γι᾿ αυτόν όλα γίνονται, όπως δεν θα έπρεπε... Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο Θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο.

Έτσι δόθηκε στο Θεὸ η Υπεραγία Παρθένος: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. Α’38’)!!!

Αν λέγαμε και εμείς, «Ἰδοὺ ὁ δοῦλος Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου», τότε τα Ευαγγελικά Λόγια του Κυρίου θα ζούσαν στις ψυχές μας, η Αγάπη του Θεού θα βασίλευε σ᾿ όλον τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία!!

Αλλά, μολονότι τα Λόγια του Κυρίου ακούγονται τόσους αιώνες σ᾿ όλη την Οικουμένη, οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχθούν. Όποιος όμως ζει σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού, αυτός θα δοξασθή και στον Ουρανό και στη γη.

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.