Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΑΝΑΒΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΤΑ ΑΓΑΠΙΟΝ ΛΑΝΔΟΝ!!

Από τον περίφημο μοναχό του 17ου αιώνος Αγάπιο τον Κρήτα αναφέρονται έξι βαθμίδες καλλιεργείας, αυξήσεως και ολοκληρώσεως της ανόδου εις την κλίμακα της Αγάπης:

Το πρώτο σκαλοπάτι είναι:

Η απλή βίωση ενός αγαπητικού αισθήματος, μιά απλή κίνηση της καρδιάς, που δεν προχωράει όμως, σε τίποτε άλλο!

Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι:

Η συμπαράσταση εις τον πλησίον, με παρήγορα λόγια και καλές συμβουλές!

Το τρίτο σκαλοπάτι είναι:

Η υλική βοήθεια στην ανάγκη του, ακόμη και από το υστέρημά μας!

Το τέταρτο σκαλοπάτι είναι:

Η υπομονή και η ανεξικακία στις ύβρεις, στις συκοφαντίες, στις αδικίες και σε κάθε κακό που μας κάνει ο πλησίον!

Το πέμπτο σκαλοπάτι είναι:

Όχι μόνο η υπομονή, αλλά και η συγχώρηση εκείνου που μας βλάπτει!

Το έκτο σκαλοπάτι είναι:

Η διπλή προσφορά στον πλησίον, προσφορά, δηλαδή, τόσο πνευματική όσο και υλική, που συντελείται, και με την παραδειγματικά ενάρετη ζωή μας, και με τους παρηγορητικούς και εποικοδομητικούς λόγους μας και με την ελεημοσύνη και άλλες αγαθοεργίες!

 

Μοναχός Αγάπιος Λάνδος ο Κρης

(17ος αιώνας)