Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ, ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ!!


 

«Ο αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται με πτερά, όχι γιατί πράγματι έχει πτερά, αλλά γιά να μάθεις ότι κατεβαίνει προς την ανθρώπινη φύση από τους Υψηλότατους Τόπους στους οποίους διαμένει!  Τί λοιπόν υπαινίσσονται οι πτέρυγες;; Το Υψηλό και Υπερκόσμιο της Αυτού Δυνάμεως!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος