Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

Η ΣΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΕΝΟΣ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ!!


 

«Τα λίγα λόγια ζάχαρη, και τα καθόλου μέλι!»!!

Αντώνιος Κόμπος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης