Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

Ο ΕΝ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ!!!


 

«Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται ν’ αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιό Αγαθό και Επιθυμητό είναι ο Θεός!!! Πόση λοιπόν επιμέλεια, έχομε χρέος να καταβάλωμε, γιά να επιτύχωμε το φύσει Αγαθό και Επιθυμητό;;;»!!!

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη Του στις 21 Ιανουαρίου