Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

ΑΛΛΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ… ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ!!


 

«Οι άνθρωποι, αγαπούν την “αλήθεια” όταν την ανακαλύπτουν, αλλά την μισούν, όταν τους αποκαλύπτεται!»!!

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος