Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

         Ο   Βασιλιάς   της   Γαλλίας   Κάρολος o Ζ’,  ήταν γνωστός ως ο «δεύτερος Σολομώντας».

          Κάποτε, μιά νεαρή υπήκοός του, ήλθε και του παραπονέθηκε, ότι ένας νέος της είχε κλέψει την τιμή της.   

          Ο Βασιλιάς, τότε, πρόσταξε να φέρουν το νέο μπροστά του. Τον οποίο και καταδίκασε να πληρώσει 100 χρυσά νομίσματα στο θύμα του, ως αποζημίωση. Ο νέος υπάκουσε στον Βασιλιά και έδωσε αμέσως τα νομίσματα στην νέα. Πριν αποχωρήσει όμως, ο Βασιλιάς του ζήτησε, μυστικά, να επιτεθή στην νεαρή γυναίκα, για να της πάρει πίσω τα 100 χρυσά νομίσματα...

          Ο νεαρός το έπραξε παρακολουθούμενος από εντεταλμένους του Βασιλιά. Η νεαρή όμως κοπέλα, αμύνθηκε σθεναρώς και καταξέσκισε με τα νύχια της το πρόσωπο του νέου…

          Όταν οι στρατιώτες ξανάφεραν και τους δύο μπροστά στον Βασιλιά, ο Βασιλιάς είπε στην νεαρή κοπέλα:

          «Βλέπεις… Αν υπερασπιζόσουν την τιμή σου, όπως υπερασπίσθηκες τα χρυσά νομίσματα, δεν θα την έχανες! Γι’ αυτό, δώσε πίσω στον άνθρωπο αυτόν, τα 100 χρυσά νομίσματα και φύγε από μπροστά μου»…