Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

ΟΛΟΚΑΡΔΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΙΣΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ!!!


 

«Κύριε Ιησού Χριστέ, προφύλαξέ με από την γλώσσα μου,

διότι μέχρι τώρα πίπτω εξ αιτίας της και αμαρτάνω!»!!

Όσιος Σισώης ο Μέγας ( εορτάζεται την 6ην Ιουλίου ).