Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

«ΚΡΑΤΑΤΕ ΓΕΡΑ ΤΟ ΦΡΕΝΟ!» (π.Ιωήλ Γιαννακόπουλος)!!

Σε κάποια μικρή σύναξη με τον αείμνηστο π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο, έγινε κάποια συζήτηση γύρω από τους πειρασμούς. Οι συνομιλητές δεν έχασαν την ευκαιρία, να εκθέσουν τις απόψεις τους. Και όλοι σχεδόν συμφωνούσαν ότι, οι πειρασμοί είναι δαιμονικές καταστάσεις, που ενεργούν μέσα μας με ταχύτητα αστραπής και μας αιχμαλωτίζουν, πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσουμε, τί πειρασμός μας απειλεί, γιά να κάνωμε κάτι και να τον αντιμετωπίσωμε.

Είπε τότε, ο πατήρ Ιωήλ:

«Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι, οι πειρασμοί ενεργούν με τόση δύναμη και με τέτοια ταχύτητα, που δεν μπορούμε να προλάβωμε την πτώση;

Tί θα λέγατε γιά έναν άνθρωπο, που τρέχοντας με το αυτοκίνητο του πέφτει επάνω σ’ ένα άλλο ή πάνω σε κάποιο βράχο; Δεν θα του λέγατε ότι, το αυτοκίνητο δεν έχει μόνο ταχύτητες, αλλά έχει και φρένο;

Δύναμη είναι η ταχύτητα. Μας εξυπηρετεί, να φθάσωμε στον προορισμό μας πιό γρήγορα. Μα δύναμη είναι και το φρένο. Μας προφυλάσσει από τα χειρότερα δυστυχήματα και από θλιβερές καταστροφές. Δεν νομίζετε ότι, η προσφορά και η δύναμη του φρένου είναι πολυτιμότερη από την δύναμη και την προσφορά της ταχύτητας;

Φρένο λοιπόν!

Κρατάτε γερά το φρένο!»!!