Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ!!


 

«Όταν είμασθε συγκεντρωμένοι στην ανάγνωση του βίου ενός Αγίου, λαμβάνουμε πολλή Χάρη από τον Άγιο, ο Οποίος και  πρεσβεύει γιά εμάς! Η ανάγνωση έχει την Χάρη του Θεού, και όταν ακούμε με προσοχή, η Χάρη του Θεού επιφοιτά στην ψυχή μας!»!!

Γερόντισσα Μακρίνα Πορταριάς Βόλου