Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

ΣΟΦΑΙ ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ!!


Ό
ποιος έχει την Αγάπη του Θεού:

Δεν υπερηφανεύεται!

Δεν αποστρέφεται και δεν φθονεί κανέναν!

Δεν κατηγορεί και δεν μισεί κανέναν!

Δεν πολιτεύεται με δόλο και πονηρία!

Δεν χαίρεται γιά τα σφάλματα των άλλων!

Δεν διασύρει τον φταίχτη, αλλά τον συλλυπείται και τον βοηθεί!

Δεν παραβλέπει τον αδελφό, που ευρίσκεται σε κάποια ανάγκη!

Δεν θεωρεί κανέναν ξένο, αλλά όλους τους θεωρεί οικείους!

Δεν παροξύνεται, δεν αντιδρά με βία και δεν ξεσπά με οργή!

Δεν θεωρεί κανέναν εχθρό, παρά μόνο τον διάβολο!

Υπομένει τα πάντα και μακροθυμεί!

Πολιτεύεται ενάρετα!

Μακάριος είναι όποιος έχει Αγάπη! Ο Κύριος θα τον δεχθή κοντά Του και θα είναι μαζί Του!!

 

Όποιος δεν έχει την Αγάπη του Θεού:

Γίνεται οξύθυμος…

Κυριεύεται από το μίσος…

Δεν συμπάσχει με τον αμαρτάνοντα…

Δεν απλώνει το χέρι του στον πεσμένο καταγής και δεν στηρίζει αυτόν που κλονίζεται…

Δεν συμβουλεύει τον φταίχτη…

Είναι φίλος και όργανο του διαβόλου…

Είναι εφευρέτης κάθε πονηρίας…

Είναι αίτιος φιλονικιών και ύβρεων…

Είναι σκεύος αλαζονείας…

Πλανάται σε όλα τα μονοπάτια της ζωής του και δεν ξέρει ότι βαδίζει μέσα στο σκοτάδι...

 

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

(περ.306 - περ.373)