Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Η ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΧΑΡΑ!!


 

«Οι ζώντες κατά Χριστόν, είναι γεμάτοι με ανέκφραστη χαρά και παρρησία, παρά τα συμβαίνοντα εξωτερικώς! Ενώ οι ζώντες μακράν του Χριστού, είναι πάντοτε γεμάτοι αισχύνη, οδύνη και κατήφεια...»!!

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς