Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

«ΜΗ ΤΑΡΑΣΣΕΣΘΩ ΥΜΩΝ Η ΚΑΡΔΙΑ» (Ιωανν. ΙΔ’1’)!!!

 


          Ένας ιερέας, επισκέφθηκε κάποιον ετοιμοθάνατο ναύτη, που ήταν εξαιρετικά ευσεβής.

          «Είσαι έτοιμος γιά το μεγάλο ταξίδι;», τον ερώτησε ο κληρικός.

          «Εντελώς έτοιμος», απάντησε ο ναύτης.

          «Και δεν φοβάσαι καθόλου;», τον αντερώτησε ο ιερεύς.

          «Τί να φοβάμαι;», του είπε ο ναύτης απορημένος, και ακουμπώντας το χέρι του στο στήθος του, όπου ο Χριστός είχε εγκατασταθή από το πρωΐ στην καρδιά του, με την Θεία Μετάληψη!!

          Και στην συνέχεια, επρόσθεσε: «Ο Καπετάνιος είναι στο πηδάλιο του πλοίου (και εννοούσε την καρδιά του!!). Άρα, δεν φοβούμαι τίποτε»!!