Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ Ο ΘΕΟΣ!!


 

 

Είπε γέρων: «Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες γιά να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αλλά εμείς δεν τις δεχόμασθε όλες… Δυστυχώς, τις περισσότερες τις διώχνουμε…»!

Γεροντικό