Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

ΣΟΦΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ!!!

Ερώτησε κάποιος, τον γέροντα Επιφάνιο:

«Γέροντα, πιστεύετε ότι, ήταν ιδανική η μορφή της Κοινωνίας, τότε που δεν ήταν ανεπτυγμένη η τεχνολογία;».

 

Και ο αείμνηστος σοφός γέροντας απήντησε:

«Όχι! Δεν ήταν τότε, ιδανική η Κοινωνία. Οι άνθρωποι όμως, ήταν ευτυχέστεροι!

Ιδανική Κοινωνία δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ στην γη.

Ιδανική Κοινωνία, υπάρχει μόνο εκεί πάνω, στον Ουρανό (!!), που είναι και το πολίτευμα ημών! Στην Αληθινή Πόλη, «ἧς Τεχνίτης καὶ Δημιουργὸς ὁ Θεός» (Εβρ. ΙΑ΄ 10΄)!!! Στη γη αυτή, έτσι θα ζήσουμε, με αθλιότητες και με ταλαιπωρίες, και με αγριότητες καμμιά φορά…»!!