Τρίτη 30 Μαΐου 2023

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΟΥΝΤΩΝ ΕΑΥΤΟΥΣ!!


 

«Σε κάθε εκκοπή θελήματός σου, λογίζεσαι μάρτυρας ενώπιον του Θεού!»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής