Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ!!

 


        «Όλοι οι άπιστοι λένε, πως αν βλέπανε ένα θαύμα, θα πιστεύανε.
        Μα η πίστη δεν έρχεται με τη βία, αλλά με τη συγκατάθεση της ψυχής! Γι' αυτό, σε όσους ζητάνε θαύμα γιά να πιστέψουνε, δεν δίνεται, κατά τον λόγο που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους: “Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ” (Ματθ. ΙΒ’39’)!!!
        Αλλά και θαύμα να δει ένας άπιστος, η υπερηφάνεια δεν τον αφήνει να πιστέψει, γιά να μην φανεί ευκολόπιστος και καταφρονεθή».


Φώτης Κόντογλου (1895-1965)