Σάββατο 27 Απριλίου 2024

ΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΙ, ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ!!!


 

 Ο αββάς Νιστερώος, περπατούσε

μ’ ένα αδελφό στην έρημο και

όταν είδαν ένα μεγάλο φίδι απομακρύνθηκαν βιαστικά.

 

Του λέγει τότε ο αδελφός:

«Και συ φοβάσαι πάτερ;»

 

Και αποκρίνεται ο αββάς:

«Δεν φοβάμαι παιδί μου.

Έπρεπε όμως να φύγω, διότι δεν

θα μπορούσα να ξεφύγω από

το πνεύμα της κενοδοξίας»!!!

 

Γεροντικόν του Σινά