Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (4).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;;

    Ο όρος Εκκλησία, υπήρχε πολύ πριν δημιουργηθή η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία των Ιεροσολύμων την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, δηλαδή, την πεντηκοστή ημέρα, από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
    Γιά παράδειγμα, είναι γνωστή η «Εκκλησία του Δήμου» της αρχαίας Αθήνας, όπου προσεκαλούντο όλοι οι ελεύθεροι Αθηναίοι πολίτες, όταν επρόκειτο να ψηφίσουν και να λάβουν μία πολύ σπουδαία απόφαση, γιά κάποιο σημαντικώτατο ζήτημα, που αφορούσε την Πόλη των Αθηνών.
    Επομένως, η λέξη Εκκλησία, σημαίνει την επίσημη πρόσκληση συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, γιά να συμμετάσχει ή να αποφασίσει επί ουσιαστικών θεμάτων, που την αφορούν.
    Η Ορθόδοξη, λοιπόν, Χριστιανική Εκκλησία, αποτελείται από τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, που είναι εκείνοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ελεύθερα στην πρόσκληση του Θεού, να ενταχθούν στο Θείο Καθίδρυμα Του και που γνωρίζουν καλά ότι, ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ή καλλίτερα Ζωντανό Σώμα, που Κεφαλή έχει τον Ίδιο τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό!!!
    Γιά να ανήκει, άρα, κάποιος στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, οφείλει να πληροί ωρισμένες πολύ βασικές και ουσιώδεις προϋποθέσεις. Αυτές σε γενικές γραμμές είναι οι εξής:

    -Να πιστεύει, όπως ορίζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία μας, εις τον Τριαδικόν Θεόν δηλαδή, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα!!!
    -Να έχει βαπτισθή, εις το Όνομα της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος!!!
    -Να αποδέχεται, ολόκληρη την Διδασκαλία περί Ορθοδόξου Πίστεως και Ζωής!!!
    -Να προσπαθεί, συστηματικά και ταπεινά και με συνέπεια, να βιώνει στην καθημερινότητά του, τις εντολές και διατάξεις της Αποστολικής Εκκλησίας μας!!!
    -Να συμμετάσχει, ανελλιπώς και ενσυνείδητα, στα Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, χωρίς να αρνείται κανένα απολύτως(!!!), και ιδιαιτέρως, να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται και με την άδεια του πνευματικού πατρός, να μεταλαμβάνει των Αχράντων Μυστηρίων!!!
   -Να μελετά, με πολλή επιμέλεια και επί καθημερινής βάσεως την Αγία Γραφή (έστω και ολίγους στίχους, εάν είναι πολυάσχολος), τους βίους και τα πνευματικά κατορθώματα των Αγίων, και άλλα ωφέλιμα και εγκεκριμένα από την επίσημη Εκκλησία μας, Χριστιανικά βιβλία!!!
   -Να επιδιώκει, την ανανέωση και την αύξηση των πνευματικών γνώσεών του, μέσα από την παρακολούθηση Ορθοδόξων ομιλιών από καταρτισμένους προς τούτο ομιλητές, που η ζωή τους να είναι φωτεινό παράδειγμα, προς μίμησιν αυτών τα οποία κηρύττουν!!!
   -Να προσπαθεί, να εκμεταλλεύεται όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, γιά συμμετοχή σε ευλογημένες πνευματικές συντροφιές, όπως γιά παράδειγμα, κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής!!!
  -Να προσφέρει, ο ίδιος οικειοθελώς τις υπηρεσίες του, χωρίς προπέτεια και υπερφίαλες συμπεριφορές, όταν επίσημα του ζητηθούν, από ευλαβείς και ευϋπολήπτους και σοβαρούς Λειτουργούς της περιοχής-ενορίας του, ανάλογα με τις αντικειμενικές δυνατότητές του!!!
    -Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, στην προσωπική, την οικογενειακή, την κοινωνική και την εν γένει ζωή και συμπεριφορά του, να αποτελεί «τύπον και υπογραμμόν», και να φωτίζει, με το ανεπίληπτο παράδειγμά του, όλο το περιβάλλον του και όλους όσοι πρόσκαιρα ή μόνιμα συνδέονται μαζί του!!!
 
    Από τέτοια συνειδητοποιημένα μέλη, αποτελείται η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και όπως στην αρχή αναφέραμε, ως σύνολο είναι ένα Ζωντανό Σώμα!!!
    Επί πλέον, να συμπληρώσουμε ότι, το Σώμα αυτό είναι Ζων αφ’ ενός, διότι ζωογονείται από την Κεφαλή Του που είναι ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός και αφ’ ετέρου, επειδή τα μέλη αυτού του Σώματος είμεθα όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που διαιρούμεθα σε δύο τμήματα: Τους «τετελειωμένους», που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον επίγειο αγώνα τους και ευρίσκονται στον Παράδεισο της Τρυφής και ονομάζονται «Θριαμβεύουσα Εκκλησία», και εις ημάς, που αγωνιζόμεθα ακόμη εις την παρούσα ζωή και ως εκ τούτου χαρακτηριζόμεθα ως «Στρατευομένη Εκκλησία»!!!
    Να προσθέσουμε ότι, ολόκληρη η Εκκλησία, με Κεφαλήν τον Χριστόν μας, συναντώμεθα σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπου στην Αγία Πρόθεση και μάλιστα στο Άγιο Δισκάριο, στο κέντρο ΠΑΝΤΟΤΕ, ευρίσκεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεξιά Του η «μερίδα» της Υπεραγίας Θεοτόκου και αριστερά Του οι «μερίδες» των Αγγελικών Δυνάμεων και όλων των Αγίων. Στο εμπρόσθιο μέρος, τοποθετούνται οι «μερίδες» των ζώντων και των κεκοιμημένων μελών της Εκκλησίας, με πρώτη την «μερίδα» του Επισκόπου, στον οποίο υπάγεται και τον οποίο μνημονεύει το πλήρωμα των πιστών του συγκεκριμένου Ιερού Ναού!!!

    Αυτή είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, που επιμερίζεται στις κατά τόπους Μητροπόλεις και Ενορίες, και σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι, «ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α’ Τιμοθ. Γ’15’)!!!