Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ, ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΧΕΙΛΗ!!


 

«Η ευκολώτερη, συντομώτερη και ασφαλέστερη οδός, είναι η οδός της ταπεινώσεως! Αυτή είναι η μόνη ασφαλής και ακίνδυνος οδός, την οποία όποιος βαδίζει, φθάνει με ασφάλεια από την γη στον Ουρανό, στον Παράδεισο!

Χωρίς ταπείνωση είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κληρονομήσει την Αιώνιο Ζωή, να συμβασιλεύει με τον Χριστό!

Εάν ερευνήσωμε καλά τους βίους των Αγίων Πάντων, θα δούμε ότι, με την ταπείνωση υψώθησαν από τον Θεόν, ετιμήθησαν, εδοξάσθησαν, εθαυμαστώθησαν και αγίασαν. Εάν αφαιρέσεις την ταπείνωση, κανείς δεν γίνεται Άγιος...

Εάν η Ανθρωπότητα δεν αποβάλλει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, εάν όλοι μας δεν στραφούμε να γίνωμε άκακοι, απόνηροι, απλοί, πραείς και ταπεινοί, θα βαδίζωμε στο σκοτάδι και θα μείνωμε έξω της Βασιλείας των Ουρανών!»!!

 

Γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος (1884-1980)