Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Η ΟΝΤΩΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΑΠΗ, ΚΑΜΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ!!!


 

«Τα παιδιά μακριά από τους γονείς, μέσα στην Κοινωνία, θα βρουν τα πάντα, εκτός από Αγάπη. Η Αγάπη μπορεί, αν κάποτε ξεφύγουν, να τα κάνει να ξαναγυρίσουν σπίτι τους, κοντά στους γονείς τους!»!! 

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος Κόμπος