Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Η ΠΟΛΥΤΙΜΗΤΟΣ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ!!

 

Όταν ερωτούσαν οι Χριστιανοί τον πατέρα Κλεόπα τον Ρουμάνο, εάν είναι καλό να διαβάζουν το Ψαλτήριο, ο γέροντας τους απαντούσε:

«Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι: “Eίναι καλλίτερο να σταματήση ο ήλιος την τροχιά του, παρά να παραμένη το Ψαλτήριο αδιάβαστο στα σπίτια των Χριστιανών”!

Και, όπως ο ήλιος είναι ο αρχηγός και φωτοδότης στο πλανητικό του σύστημα, έτσι και το Ψαλτήριο είναι  ανάμεσα στα άλλα Θεόπνευστα βιβλία!

Να έχετε το Ψαλτήριο σαν ένα ηδύτατο γλυκό! Όταν πεινάτε, κόβετε μία φέτα και τρώτε λίγο! Κάνετε τις δουλειές σας. Μετά διαβάζετε πάλι ένα Κάθισμα, δύο, τρία, όσα μπορείτε!»!!