Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

ΑΣ ΠΡΑΤΤΩΜΕΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ!!


 

«Ημείς να ζητώμεν το έλεος της αφέσεως των αμαρτιών μας

και να επιμεληθώμεν την καθαρότητα της ψυχής,

και τα του Θεού έρχονται μόνα τους χωρίς την ζήτησιν ημών!»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής