Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΒΙΟΤΗΣ!!

 

<<Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ερώτησαν:

«Πώς μπορούμε, εμείς που ζούμε με συζύγους και είμασθε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις, να ακολουθήσωμε την μοναχική ζωή;».

 Και τους απήντησα:

  «-Όσα καλά μπορείτε, να τα κάνετε!

    -Κανένα να μη περιγελάσετε!

    -Κανένα να μην κλέψετε!

    -Σε κανένα να μην ειπήτε ψέμματα!

    -Κανένα να μην περιφρονήσετε!

    -Κανένα να μη μισήσετε!

    -Να μην παραλείπετε τον Εκκλησιασμό!

    -Να δείχνετε συμπόνοια στους πτωχούς!

    -Κανένα να μη σκανδαλίσετε!

    -Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε!

    -Αρκεσθήτε στην ιδική σας γυναίκα!

 Εάν ζήτε έτσι, “οὐ μακρὰν ἐστέ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν” (Μαρκ. ΙΒ΄34΄)!!!»>>

 

«Κλίμαξ», Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου.