Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΣΟΦΙΑΝ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ!

«Αυτός που δεν έχει πίστη και όμως πράττει μερικά καλά,

ομοιάζει με εκείνον που αντλεί νερό και το χύνει σ’ ένα τρυπημένο πιθάρι»!

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης