Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

«ΤΑ ΣΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ» !!!


 

«Μόνο αυτός που έχει ταπείνωση λαμβάνει δώρα από τον Θεόν!

Τα αποδίδει εις τον Θεόν και τα χρησιμοποιεί προς Δόξαν Του!»!!

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης