Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ ΠΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ…!


 

«Όταν δουν οι δαίμονες ότι είσαι πρόθυμος να προσευχηθής αληθινά:

- Φέρνουν στο νου σου σκέψεις και πράγματα,  δήθεν αναγκαία...

- Αυτά, σε κάνουν μετά, να τα λησμονήσεις...

- Μετά παρακινούν το νου, να αναζητήσει τα λησμονημένα πράγματα...

- Και επειδή αυτός δεν τα ευρίσκει, στενοχωρείται και λυπάται...

 Όταν ξανά σταθής στην προσευχή,οι δαίμονες υπενθυμίζουν εκείνα που είχαν

βάλει στο νου σου, τα οποία και αναζητούσες… 

Σκοπός τους είναι, να στραφή πάλι ο νους σ’ αυτά, και έτσι να χάσεις την καρποφόρα προσευχή…»

Άγιος Νείλος ο Ασκητής