Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ!!


 

1. Όπως η ενέργεια των παθών, του σκότους και της αμαρτίας, θα κατοικήσει σε άνθρωπο που είναι γεμάτος από σαρκικό φρόνημα, έτσι και η ενέργεια του Φωτεινού Πνεύματος θα κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο που αγιάσθηκε! Ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοσθή εξ αιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Ύστερα όμως από την παρουσία του Χριστού, ανοίχθηκε η θύρα της Χάριτος σε όσους πίστεψαν αληθινά και χορηγείται σ’ αυτούς Δύναμη Θεού και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος!

2. Αλλά και τώρα, η ψυχή που δεν αξιώθηκε να έχει Ένοικο τον Κύριο, ούτε κατασκηνωμένη μέσα της την Δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ευρίσκεται ακόμη στο σκοτάδι. Σ’ εκείνους όμως που επιφοίτησε η Χάρη του Αγίου Πνεύματος, σ’ αυτούς ο Κύριος κατοικεί! Πόσο μεγάλη αγαθότητα έδειξε ο Θεός στην ανθρώπινη φύση, και πόσο έχει ταπεινώσει την αμαρτία! Έτσι, όταν η ψυχή συζούσε με την κακία των παθών, ήταν ένα μ’ αυτήν και δεν μπορούσε να κάνει το καλό που ήθελε να κάνει. Τώρα όμως, που η Δύναμη και η Χάρη του Θεού επισκέφθηκε την ψυχή και την αγίασε, έγινε ένα το Θέλημα του Θεού και το θέλημα της ψυχής!

3. Εκείνος λοιπόν που θέλει να γίνει μιμητής του Χριστού και υιός του Θεού, γεννημένος από το Άγιο Πνεύμα, οφείλει να υπομένει τις θλίψεις, δηλαδή τις σωματικές ασθένειες, ύβρεις και ονειδισμούς από τους ανθρώπους, και επιθέσεις δαιμόνων, με γενναιοψυχία και καρτερία. Διότι, κατ’ οικονομία Θεού, παραχωρείται η δοκιμασία των θλίψεων, γιά να φανερωθούν οι ψυχές που Τον αγαπούν ειλικρινά. «Παιδί μου, εάν έρχεσαι να υπηρετήσεις τον Κύριο, ετοίμασε την ψυχή σου γιά πειρασμούς» και «όλα όσα σου έρχονται δέξου τα σαν καλά, γνωρίζοντας ότι χωρίς να θέλει ο Θεός, τίποτε δεν γίνεται», λέγει η Αγία Γραφή. Ουδέποτε όμως ο Θεός άφησε την ψυχή που ελπίζει σ' Αυτόν, να καταβληθή από τους πειρασμούς και να απελπισθή. Γνωρίζει ο Θεός το βάρος των θλίψεων, που μπορεί να σηκώσει μιά ψυχή, γιά να γίνει δόκιμη και κατάλληλη γιά την Βασιλεία των Ουρανών.

4. Μερικές ψυχές, έστω και εάν έλαβαν την Θεία Χάρη και ένοιωσαν την γλυκύτητα και την ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος, επειδή όμως ακόμη δεν δοκιμάσθηκαν από τα πονηρά πνεύματα με διάφορες θλίψεις, εξακολουθούν να είναι νήπιες, και δεν είναι ακόμη κατάλληλες γιά την Βασιλεία των Ουρανών. Ώστε, και οι πειρασμοί και οι θλίψεις, γιά το συμφέρον στέλνονται στους ανθρώπους, γιά να κάνουν την ψυχή πιό γνήσια και πιό στερεή. Και εάν αυτή υπομείνει μέχρι τέλους με την ελπίδα της στον Κύριο, είναι αδύνατο να μη λυτρωθή από τα πάθη της κακίας και θα αξιωθή της Βασιλείας των Ουρανών!!

Μελέτημα 30ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.