Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

ΒΑΘΥΝΟΥΣ ΣΟΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ!


 

«Η αμάθεια γεννά το θράσος στον άνθρωπο, ενώ η σύνεση και η καλλιέργεια τον δισταγμό»!

Περικλής