Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

«ΜΝΗΜΟΝΕΥΤΕΟΝ ΘΕΟΥ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕΟΝ» (Άγιος.Γρηγόριος ο Θεολόγος)!!!

 

«Πάντοτε να μνημονεύεις τον Θεόν!

Με αυτόν τον τρόπο, η διάνοιά σου

θα γίνεται Ουρανός!»!!

Άγιος Νείλος ο Ασκητής