Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!!

 

 

«Δεν την θέ­λει την ε­ξο­μο­λό­γη­ση ο δι­ά­βο­λος...

Η Θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ε­ξομο­λό­γηση δεν ω­φε­λεί...»!

Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης