Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (2).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ;;;

     Ορισμός περί του Θεού, δεν είναι δυνατόν ποτέ(!!!) να δοθή, όχι μόνο από τον άνθρωπο, αλλά και από τα τελειότερα πνευματικά Όντα.
    Αυτό, πολύ απλά μπορούμε να το κατανοήσουμε, αν σκεφθούμε ότι, εμείς όλοι και όλα είμεθα απλά δημιουργήματα, του Ενός και Μοναδικού Δημιουργού και Πλάστη μας, του Απείρου Θεού!!!
    Είναι δυνατόν, το δημιούργημα, όσο τέλειο και εάν είναι, να κατανοήσει τον Δημιουργό του που, από την ανυπαρξία και εκ του μηδενός, το έφερε στην ύπαρξη;;;
    Επομένως, το ως άνω ερώτημα και όλα τα παρεμφερή (όπως για παράδειγμα: Ποιό είναι το Όνομα του Θεού;; Ποιός είναι ο τρόπος Υπάρξεώς Του;; Πώς προσδιορίζεται ο Θεός;;), όχι μόνο είναι αδύνατον να απαντηθούν, αλλά και η απλή διατύπωση τους αποτελεί υπερφίαλη και εγωιστική στάση, απέναντι του Ακαταλήπτου Θεού.
    Ως εκ τούτου, ο Θεός, ως προς την Ουσία Του και τον τρόπο Υπάρξεώς Του, είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ Απρόσιτος και Απροσέγγιστος!!!


    Άρα, περί του Θεού, από μόνοι μας, δεν έχομε την δυνατότητα να γνωρίζωμε τίποτε!!
    Γνωρίζομε, μόνο αυτά που ο Ίδιος μας αποκάλυψε, για τον Εαυτό Του!!!
    Επί παραδείγματι: Όταν οι Εβραίοι, όντας σκλάβοι των Αιγυπτίων, ερώτησαν τον Μωυσή ποιό είναι το Όνομα του Αληθινού Θεού, που θα τους ελευθέρωνε από την δουλεία των Αιγυπτίων, ο Μωυσής έλαβε εντολή από τον Θεό να τους πει ότι, ονομάζεται: «Ο ΩΝ»!!! Αυτό το Όνομα, βέβαια, δεν προσδιορίζει τον τρόπο Υπάρξεως του Θεού, ούτε, ασφαλώς, την Ουσία Του. Απλά, αποκαλύπτει ότι ο Θεός, είναι Εκείνος που υπήρχε προαιωνίως, υπάρχει και θα υπάρχει εις τους αιώνας!! Είναι, δηλαδή, ο Ανάρχως και Ατελευτήτως Ζων!!! Επί πλέον, αυτό σημαίνει πως, ό,τι υπάρχει και ζει στον ορατό και τον αόρατο κόσμο, λαμβάνει ζωήν μόνο από Αυτόν!!!
    Περισσότερα περί του Θεού, μας αποκάλυψε ο Ίδιος όταν, από Άπειρη Αγάπη και Φιλανθρωπία, έγινε Άνθρωπος και ως ο Μόνος Θεάνθρωπος έζησε ανάμεσά μας, εκπληρώνοντας το Μυστήριο της Θείας Οικονομίας, μέσω του Οποίου μας έδωσε την δυνατότητα να γίνωμε κατά Χάριν Θεοί και κληρονόμοι της Βασιλείας Του!!! Αυτά που μας είπε, με απλές και συνοπτικές κουβέντες είναι τα εξής:

- Πρώτον ότι, ο Θεός ως προς την Ουσία Του είναι Ένας!!!
- Δεύτερον ότι, ως προς τον τρόπο υπάρξεώς Του είναι Τρισυπόστατος δηλαδή, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα!!!
- Τρίτον ότι, το κάθε Πρόσωπο-Υπόσταση της Αγίας Τριάδος, έχει την Ιδική Του Υποστατική διαφορά. Τουτέστιν: Ο Πατήρ είναι Αγέννητος. Ο Υιός είναι Γεννητός από τον Πατέρα. Και το Άγιον Πνεύμα Εκπορευτόν από τον Πατέρα διά του Υιού.

    Αυτές οι τρεις μεγάλες αποκεκαλυμμένες Αλήθειες, αποτελούν το λεγόμενο «ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ»!!!
    Επί πλέον, ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, μάς αποκάλυψε ως προς τον Εαυτόν Του ότι, στο Ένα Θεανδρικό Πρόσωπό Του, «ατρέπτως, αναλλοιώτως, ασυγχύτως και αδιαιρέτως» είναι ενωμένες οι δύο Φύσεις δηλαδή, η Θεία και η Ανθρωπίνη!!! Αυτή η Θεία Αποκάλυψη αποτελεί το ονομαζόμενο «ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ»!!!
     Τίποτε άλλο, δεν γνωρίζομε περί του Θεού!!!
   Ως προς τους επιθετικούς προσδιορισμούς, που χρησιμοποιούμε διά τον Θεόν, αυτοί ΔΕΝ αποκαλύπτουν την Ταυτότητά Του αλλά, κατά το ανθρωπίνως δυνατόν, ομιλούν για τις ιδιότητές Του, όπως λ.χ. ότι «ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιωάννου Δ’8’) ή «ο Θεός είναι Πνεύμα Παντέλειον, Έχον Απόλυτον Νούν και Απόλυτον Θέλησιν» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)!!!
     Ας σημειώσωμε τέλος ότι, όταν αναφερώμεθα εις τον Θεόν, επειδή ως άνθρωποι δεν μπορούμε ούτε καν να προσεγγίσωμε το Άπειρο Μεγαλείο Του, ομιλούμε με την γλώσσα της υπερβολής δηλαδή, με υπερωνύμους ή ανωνύμους προσδιορισμούς, π.χ. «Υπερούσιος», «Υπεράγαθος», «Άναρχος», «Ατελεύτητος» και «Απρόσιτος»!!