Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ!!!

 

«Με την αγάπη και ένας που είναι αγριότερος από θηρίο, γίνεται πιό ήμερος και από το πρόβατο»!!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.).

 

          Ο Θεός, ως προς την Ουσία Του, είναι τελείως Απροσέγγιστος από όλα τα δημιουργήματά Του!!!

          Αποκαλύπτεται, όμως, μέσα από την δημιουργία Του και κατ’ εξοχήν από την φιλανθρωπία Του, η Άπειρη Αγάπη Του!!! Γι’ αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης Καθολικής Επιστολής Του, στους στίχους 8 και 14 τονίζει εμφαντικότατα ότι, «ο Θεός Αγάπη εστίν»!!!

          Εκείνος, επομένως, που μιμείται  ενσυνείδητα τον Θεόν, είναι ο άνθρωπος της Αγάπης!!!

Αυτός ο άνθρωπος, είναι όντως δυνατός και αυτός, ΠΑΝΤΟΤΕ  αναδεικνύεται από τον Θεόν Νικητής  και επιβάλλεται ακόμη και στα «αγριώτερα θηρία», που με την γνήσια και πηγαία αγάπη του, τα μετατρέπει σε λογικά πρόβατα της ποίμνης του Χριστού μας!!