Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ!!

 

«Περισσότερο εξέταζε τον εαυτό σου και όχι τους άλλους, 

γιατί στο πρώτο θα είσαι κερδισμένος εσύ, ενώ στο δεύτερο οι άλλοι»!!