Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Ο ΧΡΥΣΟΡΡΗΜΩΝ ΠΑΤΗΡ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΣ!!


 

«Δεν είναι αμαρτία να έχει κανείς φύση ελαττωματική, αλλά η υποδούλωσις εις τα ελαττώματα»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος