Τρίτη 9 Απριλίου 2019

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΝ».
       Ο σοφός, άγνωστος για μας, αλλά πολύ γνωστός στον Θεό νηπτικός Γέροντας του Ευεργετινού μας συνιστά πολύ απλά ότι το σήμερα και μόνο (!!) το σήμερα, είναι δικό μας!  Και επομένως ισχύει αυτολεξεί αυτό το οποίο διευκρινιστικά σημειώνει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος:

«δελφέ: μη επς  σήμερον μαρτάνω, καί  αριον μετανο. Ο γάρ χεις τό  σφαλές. Περί τς αὔριον, τ Κυρί μελήσει».
 
   
   Που σημαίνει, σε ελεύθερη μετάφραση, πολύ απλά: «Αδελφέ μου, μην ισχυρισθείς ότι σήμερα θα αμαρτήσω και αύριο θα μετανοήσω. Δεν είναι βέβαιο ότι θα ζήσεις μέχρι αύριο. Το αύριο, το γνωρίζει και ενδιαφέρεται γι’αυτό, μόνο ο Θεός».