Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

«ΠΑΣ ΔΕ Ο ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΕΓΚΡΑΤΕΥΕΤΑΙ» (Α’Κορινθ. Θ’25’)!!!


 

«Η πρώτη παρακοή του ανθρώπου είχε ως αφορμή την ακράτεια…

Αντίθετα, όλοι οι Άγιοι διακρίθηκαν γιά την εγκράτειά τους»!!

Μέγας Βασίλειος