Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ, ΤΗΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΝ ΥΠΑΚΟΗΝ!!

  

«Γέροντα, αν παρά τις προσπάθειές του κάποιος αποτύχει στην επιλογή του Πνευματικού, τί γίνεται με το θέμα της υπακοής;».

Και η απάντηση του Γέροντα:

«Νομίζεις, παιδί μου, ότι ο Θεός θα τον αφήσει αβοήθητο; Βλέποντας την καλή του προαίρεση θα φωτίζει τον Πνευματικό του τί να τον συμβουλεύει! Αλλά ακόμη και αν τον συμβουλεύσει λάθος, ο Θεός θα εκτιμήσει την υπακοή την οποία κάνει, και θα βρει τρόπο, ώστε και η λανθασμένη συμβουλή, να αποβή προς το καλό του!»!!

 π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος