Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

ΣΟΦΑΙ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ!

 

 

Είπε γέρων:

«Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο».

Είπε πάλι:

«Όσο περισσότερο κοπιάζεις, τόσο περισσότερη Χάρι και χαρά απολαμβάνεις!».

Και συνέχισε:
«Μπορούσε να πληρώσει την καρδιά μας ο Θεός, με τόση μακαριότητα και αγάπη και Θείον έρωτα, ώστε να πέσουμε κάτω, μην αντέχοντας. Αλλά τότε, θα εγκαταλείπαμε τα Μοναστήρια και θα κλεινόμασθαν στα σπήλαια. Οι κοσμικοί θα εγκατέλειπαν τις υποθέσεις τους και τις φροντίδες της οικογένειας και τα παιδιά τους.  Γι’ αυτό ο Θεός που είναι Αγάπη, δεν μας πληροί με τέτοια Αγάπη και Θεία Μακαριότητα»!!