Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ!!


 

«Με φόβον Κυρίου να κρατάτε την Βίβλο!

Τα χέρια σας να είναι καθαρά!

Με προσοχήν, από το επάνω μέρος να γυρίζετε κάθε σελίδα!

Ποτέ μην γράφετε ούτε να σημειώνετέ τι επ’ Αυτής!

Προσέχετε που Τήν τοποθετείτε!

Ποτέ κάτω ή στην καρέκλα,

αλλά πάντοτε εις ιερόν μέρος!

Με ευλάβεια να Τήν διαβάζετε!»!!

 

Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος