Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Η ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ…

 

 

Είπαν κάποιοι στον γέροντα Επιφάνιο:

<<Ο Καζαντζάκης είχε κάποιες πνευματικές ανησυχίες και αναζητήσεις>>.

 

Τότε τους απάντησε ο π. Επιφάνιος:

<<Και τί μ’ αυτό;

Πού κατέληξε;

Ξέρετε τί ζήτησε ο ίδιος να γραφή στον τάφο του;

«Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος».

Και εγράφη βε­βαίως.

 

Πηγαίνετε στα Κοιμητήρια να διαβάσετε επι­γραφές πάνω στους τάφους πιστών ανθρώπων:

«Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών»!

«Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν τοις μνημείοις»!

«Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων»!

Και άλλα.

 

Γνωρίζετε ποιά ήταν η τελευταία λέξη του Καζα­ντζάκη;

«Διψώ...».

         Και έγραψε πολύ εύστοχα και ευφυώς ο π. Θεόκλητος ο Διονυσιάτης σ’ ένα άρθρο του: «Άραγε, πριν ακόμη βγη η ψυχή του, να προγευόταν την βασανιστική φλόγα της καμίνου του πυρός του ε­ξώτερου, σαν τον πλούσιο που ωδυνάτο εν τη φλογί ε­κείνη και ήθελε κάποιον να του αναψύξη την γλώσ­σα;;»>>.