Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Η ΣΟΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ!


 

«Οι Έλληνες είμεθα πάντοτε ολίγοι»!

Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης